Beställning & Leveranssvillkor

Beställningsvillkor

Beställning av produkter kan göras via nätbutiken www.dinodoni.com . De priser som anges på dinodoni.com är inklusive moms. Inkommande beställning besvaras med en skriftlig orderbekräftelse via mail. Sportkid.se ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

DinoDoni.com förbehåller sig rätten att neka kund köp. Alla beställningar anses bindande. Har du gjort en beställning av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart.

Leveransvillkor

Leveranstiden är:

     - 4-6 arbetsdagar på lagervara

     - 1-3 arbetsveckor på beställningsvara


Avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning och leveransförsening. Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Givetvis kommer vi att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening. Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss.

Sportkid.se förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening.

Våra varor levereras av Posten, Bussgods, DHL

Frakt:

Sverige:

     - 0-2 kg - 69 SEK

     - 2-5 kg - 89 SEK

     - 5-10 kg -139 SEK

     - 25kg < 599 sek


Om du inte hämtar ut varor som du beställt, måste vi tyvärr debitera en avgift för outlöst paket på 149 kr, om ingen avbeställning gjorts. Det motsvarar de kostnader som det orsakat oss att skicka ut paketet samt mottagit det i retur. 

När ditt paket har anlänt till utlämningsstället skickas en aviseringen via sms och brev till dig. Det är du som kund som är ansvarig för att det mobiltelefonnummer du angivit är korrekt samt att dina adressuppgifter är uppdaterade och korrekta. Du som kund kommer att debiteras de kostnader som uppstår som följd av att angivna adressuppgifter och/eller mobiltelefonnummer ej är korrekta.