Säkerhet & Sekretess

Sekretess

Informationen du lämnar om dig själv används endast internt. Inga uppgifter om dig kommer föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Betalningssäkerhet

Sportkid.se garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på www.dinodoni.com är säkra. DinoDoni.com erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med DIBS. DIBS hanterar konsumentens kortuppgifter och uppfyller kraven för PCI- DSS.  Vid betalning med kort skickas Kunden vidare till en säker sida där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. DinoDoni.com hanterar aldrig Kundens kortuppgifter. Kunden kan endast handla med kort utställda inom Norden.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Dinodoni.com sida, som gör att dinodoni.com ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Dinodoni.com befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.